wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Gwarancja i rękojmia

Gwarancja i rękojmia

Oświadczenie gwarancyjne
 
  1.  Produkty sprzedawane poprzez stronę http://www.amaya-moda.pl są nowe, wolne od wad, objęte gwarancją jakości udzieloną kupującemu na okres jednego roku od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana. W ramach udzielonej gwarancji producent odzieży Iwona Bukowska, działająca na terenie Rzeczypospolitej, pod adresem: 94-247 Łódź ul. Solec 24/26. zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnej wady fizycznej rzeczy (nieodpłatnej naprawy) lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
  2. Gwarancja jakości na nasze wyroby obejmuje wady fizyczne tkwiące w sprzedanej rzeczy, zmniejszające wartość użytkową i estetyczną przedmiotu czyli obejmuje błędy w szyciu, wykryte defekty w materiale, sprucie czy pęknięcie szwów.
  3. Gwarancja nie obejmuje wady powstałej z winy kupującego w wyniku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji wyrobu, niezgodnego ze wskazówkami na wewnętrznej metce (wszytej w bok wyrobu), nie obejmuje więc wad powstałych w wyniku zbyt wysokiej temperatury prania czy prasowania, czyszczenia chemicznego i chlorowania (zakazane) czy użycia odplamiaczy i detergentów. Warunki użytkowania wyrobów z dzianin opisane są tutaj
  4. Gwarant zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni (czternastu dni) licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Zobowiązuje się także oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez klienta.
  5. W przypadku usunięcia przez producenta istotnej wady tkwiącej w towarze, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania naprawy. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

Co to jest rękojmia?
 
Jest to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Stosowana przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych. Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady
 

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi:

  • może żądać obniżenia cenyobniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy;
  • może żądać usunięcia wadyjeśli sprzedawca jest zarazem producentem kupujący może żądać naprawienia rzeczy;
  • może żądać wymiany rzeczy na wolną od wadsprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, np. transportu, ubezpieczenia, pakowania itp.;
  • może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

Gwarancja przy sprzedaży
 
Nazywana przez ustawę gwarancją jakości, jest drugą obok rękojmi instytucją prawną chroniącą interesy nabywcy rzeczy dotkniętej wadami. W odróżnieniu od rękojmi gwarancja nie jest instytucją ustawową, kiedy to uprawnienia kupującego wynikają z przepisów, lecz umową. Zgodnie z Kodeksem cywilnym i ustawą o sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zasadniczo ograniczona do wad fizycznych przedmiotu. Art. 578 KC stanowi, iż „jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy”.
 
Tak więc to producent, sprzedający, decyduje co powinno być objęte w sprzedanym przez niego towarze gwarancją. Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości sprzedanego towaru, ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia stanowi więc wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od sprzedającego bądź producenta towaru.
Na podstawie umowy gwarancji, sprzedawca (lub producent) ma jedynie obowiązek usunąć wadę fizyczną rzeczy lub dostarczyć nowy, wolny od wad produkt, jeśli te defekty ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
 
 

Przejdź do strony głównej

Zobacz nowości

Rejestracja

Ostatnie sztuki z kolekcji

12345
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu